SAGOVI I OSTALI TEKSTILNI PODNI POKRIVAČI.

  • 5701000000 80 (2/0) : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5702000000 80 (15/0) : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, tkani, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne, uključujući "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i slične ručno tkane pokrivače
  • 5703000000 80 (4/0) : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5704000000 80 (3/0) : Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, od pusta, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne
  • 5705000000 80 (2/0) : Ostali sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, neovisno jesu li dovršeni ili ne