ostalo / Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, ograde, potporni stupovi i stupovi), od aluminija; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminija, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama.

Български 1 Čeština 5 Dansk 5 Deutsch 209 Ελληνικά 1 English 26 Español 108 Suomi 3 Français 113 Magyar 10 Italiano 4 Lietuvių 19 Nederlands 25 Polski 23 Română 9 Slovenčina 2 Svenska 7

Polukružna tuš kabina (bez kade), dimenzija…

tuševi; od stakla; od aluminija; kabina; za kupaonice; profili;…

Polukružna tuš kabina (bez kade), dimenzija 90 x 90x195 cm, sastavljena od 4 staklena panela (dva fiksna i dva pomična koji služe kao vrata) i aluminijskih profila koji čine konstrukciju tuš kabine na koju su pričvršćeni stakleni paneli.

Okvir od aluminijskih profila nalazi se na sve četiri strane tuš kabine. Na fiksne staklene panele pričvršćene su gumene brtve, a na pomične staklene panele (vrata) pričvršćene su gumene magnetne brtve, ručke od plastične mase i metalni kotačići koji se klize po vodilicama od aluminija i omogućavaju otvaranje i zatvaranje vrata.

Proizvod se isporučuje u nesastavljenom stanju.

Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: TUŠEVI OD STAKLA OD ALUMINIJA KABINA ZA KUPAONICE PROFILI NESASTAVLJEN KONSTRUKCIJE