PAMUK.

 • 5201000000 80 (2/0) : Pamuk, negrebenani ili nečešljani
 • 5202000000 80 (4/0) : Pamučni otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
 • 5203000000 80: Pamuk, grebenani ili češljani
 • 5204000000 80 (4/0) : Pamučni konac za šivanje, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
 • 5205000000 80 (28/0) : Pamučna pređa (osim konca za šivanje), s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5206000000 80 (24/0) : Pamučna pređa (osim konca za šivanje), s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5207000000 80 (2/0) : Pamučna pređa (osim konca za šivanje) pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5208000000 80 (24/0) : Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase ne veće od 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, mase veće od 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase ne veće od 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Pamučne tkanine, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima, mase veće od 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Ostale tkanine od pamuka