EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE SLITINE; POJEDINI ZAPALJIVI PRIPRAVCI.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 3601000000 80 (2/0) : Barut
  • 3602000000 80: Pripremljeni eksplozivi, osim baruta
  • 3603000000 80 (6/0) : Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni detonatori
  • 3604000000 80 (2/0) : Proizvodi za vatromete, signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi
  • 3605000000 80: Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tarifnog broja 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferocerij i ostale piroforne slitine u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedeni u napomeni 2 uz ovo poglavlje