PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 4501000000 80 (2/0) : Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno obrađeno; otpaci od pluta; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto
  • 4502000000 80: Prirodno pluto, sa skinutim vanjskim slojem ili grubo učetvoreno ili u blokovima pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika, pločama, listovima ili vrpcama (uključujući oštrobridne elemente za čepove i podloške čepova)
  • 4503000000 80 (2/0) : Proizvodi od prirodnog pluta
  • 4504000000 80 (2/0) : Aglomerirano pluto (sa ili bez vezivnih tvari) i proizvodi od aglomeriranog pluta