POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE.

  • 9905000000 10: Određene robe, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1186/2009 (uvoz i izvoz)
  • - 9905000000 80: osobna imovina fizičkih osoba koje mijenjaju svoja uobičajena boravišta
  • - 9919000000 80: ostala roba, osim one navedenih prethodno: – oprema nevjeste i predmeti kućanstva koji pripadaju osobi koja mijenja svoje uobičajeno boravište prilikom svog vjenčanja; osobna imovina stečena naslijeđem – školske odore, obrazovni materijali i odgovarajući predmeti za kućanstvo – ljesovi s tijelima, pogrebne urne s pepelom preminulih osoba i nadgrobni ukrasni predmeti – roba za dobrotvorne ili humanitarne organizacije i robe u korist žrtava nesreća
  • 9930000000 80 (3/0) : roba isporučena na plovila i letjelice
  • 9931000000 80 (3/0) : roba isporučena za potrebe posade na izvanteritorijanim postrojenjima ili za potrebe rada motora, strojeva i druge opreme na izvanteritorijanim postrojenjima
  • 9950000000 80: oznaka koju se koristi u trgovini robom između zemalja članica za pojedinačne transakcije čija je vrijednost manja od 200 € i u nekim slučajevima za potrebe izvještavanja za nusproizvode