SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PRIPRAVCI ZA PRANJE, PRIPRAVCI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PRIPRAVCI ZA POLIRANJE ILI RIBANJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, "ZUBARSKI VOSKOVI" TE ZUBARSKI PRIPRAVCI NA OSNOVI SADRE.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 3401000000 80 (5/0) : Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci koje se rabi kao sapun, u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom
  • 3402000000 80 (7/0) : Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, neovisno sadrže li sapun ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3401
  • 3403000000 80 (6/0) : Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim
  • 3404000000 80 (2/0) : Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi
  • 3405000000 80 (5/0) : Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za ribanje te slični pripravci (neovisno jesu li u obliku papira, vate, pusta, netkanih materijala, celularne plastične mase ili celularne gume, impregniranih ili prevučenih takvim pripravcima, ili ne), osim voskova iz tarifnog broja 3404
  • 3406000000 80: Svijeće, svjećice i slično
  • 3407000000 80: Mase za modeliranje, uključujući one pripremljene za zabavu djece; pripravci poznati kao "zubarski vosak" ili "smjese za zubne otiske", pripravljeni u setovima, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sličnim oblicima; ostali pripravci za uporabu u zubarstvu na osnovi sadre (pečene sadre ili kalcijevog sulfata)