PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI DRUGIH MATERIJALA ZA PLETARSTVO; KOŠARAČKI I PLETARSKI PROIZVODI.

  • 4601000000 80 (9/0) : Pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, neovisno jesu li sastavljeni u vrpce ili ne; materijali za pletarstvo, pletenice i slični proizvodi od materijala za pletarstvo, međusobno spojeni u usporedne strukove ili tkani, u obliku listova, neovisno predstavljaju li gotove proizvode ili ne (npr. prostirke, pokrivači, zasloni)
  • 4602000000 80 (5/0) : Košarački, pletarski i slični proizvodi, izrađeni izravno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda iz tarifnog broja 4601; proizvodi od lufe