PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA.

 • 7301000000 80 (2/0) : Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika
 • 7302000000 80 (4/0) : Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica
 • 7303000000 80 (2/0) : Cijevi i šuplji profili, od lijevanog željeza
 • 7304000000 80 (18/0) : Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika
 • 7305000000 80 (9/0) : Ostale cijevi (na primjer, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4|mm, od željeza ili čelika
 • 7306000000 80 (13/0) : Ostale cijevi i šuplji profili (na primjer, s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika
 • 7307000000 80 (13/0) : Pribor za cijevi (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci), od željeza ili čelika
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja|9406) i dijelovi konstrukcija (na primjer, mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika
 • 7309000000 80 (7/0) : Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma većeg od 300|l, neovisno imaju li oblogu ili toplinsku izolaciju ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7310000000 80 (4/0) : Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma ne većeg od 300|l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolarani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7311000000 80 (9/0) : Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, od željeza ili čelika
 • 7312000000 80 (2/0) : Žica u strukovima, užad, kabeli, pletene trake, uključujući s omčama i slično, od željeza ili čelika, električno neizolirani
 • 7313000000 80: Bodljikava žica od željeza ili čelika; usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica, vrsta koje se rabi za ograđivanje, od željeza ili čelika
 • 7314000000 80 (13/0) : Tkanine (uključujući beskrajne trake), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima, od željeza ili čelika
 • 7315000000 80 (10/0) : Lanci i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7316000000 80: Sidra i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7317000000 80 (4/0) : Čavli, čavlići, pribadače za ploče, valoviti čavli, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja|8305) i slični proizvodi, od željeza ili čelika, neovisno imaju li glavu od drugog materijala ili ne, ali isključujući takve proizvode glavom od bakra
 • 7318000000 80 (14/0) : Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika
 • 7319000000 80 (2/0) : Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kukičanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale pribadače, od željeza ili čelika, nespomenute niti uključene na drugom mjestu
 • 7320000000 80 (3/0) : Opruge i listovi za opruge, od željeza ili čelika
 • 7321000000 80 (9/0) : Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), roštilji, žeravnice, plinska kuhala, aparati za grijanje tanjura i slični neelektrični kućanski aparati te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7322000000 80 (4/0) : Radijatori za centralno grijanje, neelektrično grijani i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak), neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7323000000 80 (7/0) : Stolni, kuhinjski i ostali kućanski proizvodi te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; željezna ili čelična vuna; jastučići, rukavice i slični proizvodi za ribanje ili poliranje posuđa, od željeza ili čelika
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7325000000 80 (4/0) : Ostali lijevani proizvodi, od željeza ili čelika
 • 7326000000 80 (5/0) : Ostali proizvodi od željeza ili čelika