PROIZVODI OD ŽELJEZA I ČELIKA.

 • 7301000000 80 (2/0) : Žmurje (talpe) od željeza ili čelika, neovisno jesu li bušene, probijene ili izrađene spajanjem elemenata ili ne; zavareni profili od željeza ili čelika
 • 7302000000 80 (4/0) : Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica
 • 7303000000 80 (2/0) : Cijevi i šuplji profili, od lijevanog željeza
 • 7304000000 80 (18/0) : Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika
 • 7305000000 80 (9/0) : Ostale cijevi (na primjer, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika
 • 7306000000 80 (13/0) : Ostale cijevi i šuplji profili (na primjer, s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika
 • 7307000000 80 (13/0) : Pribor za cijevi (na primjer, spojnice, koljena, kolčaci), od željeza ili čelika
 • 7308000000 80 (5/0) : Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (na primjer, mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika
 • 7309000000 80 (7/0) : Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma većeg od 300 l, neovisno imaju li oblogu ili toplinsku izolaciju ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7310000000 80 (4/0) : Rezervoari, cisterne, burad, bačve, kante, limenke i slični spremnici, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma ne većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolarani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima
 • 7311000000 80 (9/0) : Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, od željeza ili čelika
 • 7312000000 80 (2/0) : Žica u strukovima, užad, kabeli, pletene trake, uključujući s omčama i slično, od željeza ili čelika, električno neizolirani
 • 7313000000 80: Bodljikava žica od željeza ili čelika; usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica, vrsta koje se rabi za ograđivanje, od željeza ili čelika
 • 7314000000 80 (13/0) : Tkanine (uključujući beskrajne trake), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima, od željeza ili čelika
 • 7315000000 80 (10/0) : Lanci i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7316000000 80: Sidra i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7317000000 80 (4/0) : Čavli, čavlići, pribadače za ploče, valoviti čavli, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305) i slični proizvodi, od željeza ili čelika, neovisno imaju li glavu od drugog materijala ili ne, ali isključujući takve proizvode glavom od bakra
 • 7318000000 80 (14/0) : Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika
 • 7319000000 80 (2/0) : Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kukičanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale pribadače, od željeza ili čelika, nespomenute niti uključene na drugom mjestu
 • 7320000000 80 (3/0) : Opruge i listovi za opruge, od željeza ili čelika
 • 7321000000 80 (9/0) : Peći za grijanje prostorija, štednjaci (uključujući one s pomoćnim kotlom za centralno grijanje), roštilji, žeravnice, plinska kuhala, aparati za grijanje tanjura i slični neelektrični kućanski aparati te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7322000000 80 (4/0) : Radijatori za centralno grijanje, neelektrično grijani i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka (uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak), neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7323000000 80 (7/0) : Stolni, kuhinjski i ostali kućanski proizvodi te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika; željezna ili čelična vuna; jastučići, rukavice i slični proizvodi za ribanje ili poliranje posuđa, od željeza ili čelika
 • 7324000000 80 (5/0) : Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od željeza ili čelika
 • 7325000000 80 (4/0) : Ostali lijevani proizvodi, od željeza ili čelika
 • 7326000000 80 (5/0) : Ostali proizvodi od željeza ili čelika