PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, NESPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU.

  • 0501000000 80: Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose
  • 0502000000 80 (2/0) : Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka
  • 0504000000 80 (2/0) : Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni
  • 0505000000 80 (2/0) : Kože i drugi dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno imaju li obrezane rubove ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani konzerviranj; prah i otpaci perja ili dijelova perja
  • 0506000000 80 (2/0) : Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), obrađeni s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda
  • 0507000000 80 (2/0) : Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda
  • 0508000000 80 (3/0) : Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali drukčije neobrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda
  • 0510000000 80: Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč, neovisno je li sušena ili ne; žlijezde i ostali životinjski proizvodi koje se rabi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani
  • 0511000000 80 (4/0) : Proizvodi životinjskog podrijetla nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3, neuporabive za prehranu ljudi