RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŠNJACI.

  • 0301000000 80 (10/0) : Živa riba
  • 0302000000 80 (53/0) : Riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304
  • 0303000000 80 (52/0) : Riba, smrznuta, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso iz tarifnog broja 0304
  • 0304000000 80 (55/0) : Riblji fileti i ostalo riblje meso (neovisno je li mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto
  • 0305000000 80 (28/0) : Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, neovisno je li kuhana prije ili tijekom procesa dimljenja ili ne; brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za prehranu ljudi
  • 0306000000 80 (23/0) : Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri ili ne; brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za prehranu ljudi
  • 0307000000 80 (36/0) : Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; brašno, krupica i pelete od mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudi
  • 0308000000 80 (10/0) : Vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja ili ne; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim od rakova i mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudi