SIROVA KOŽA (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 4101000000 80 (3/0) : Sirove kože životinja vrste goveda (uključujući bivolje) ili kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li bez dlake ili cijepane ili ne
 • 4102000000 80 (4/0) : Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (c) uz ovo poglavlje
 • 4103000000 80 (3/0) : Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (b) ili 1 (c) uz ovo poglavlje
 • 4104000000 80 (6/0) : Štavljene ili "crust" kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene
 • 4105000000 80 (2/0) : Štavljene ili "crust" ovčje ili janjeće kože, bez vune, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađene
 • 4106000000 80 (10/0) : Štavljene ili "crust" kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neivisno jesu li cijepane ili ne, ali ne dalje obrađene
 • 4107000000 80 (8/0) : Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114
 • 4112000000 80: Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ovaca ili janjadi, bez vune, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Semiš-koža (uključujući kombinaciju semiš-kože); lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža
 • 4115000000 80 (2/0) : Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana, u pločama, listovima ili vrpcama, neovisno je li u svitcima ili ne; otpaci i drugi ostaci od kože ili od umjetne kože, neuporabljivi za izradu proizvoda od kože; prah i brašno od kože