SVILA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

  • 5001000000 80: Čahure dudovog svilca prikladne za odmatanje
  • 5002000000 80: Sirova svila (neupredena)
  • 5003000000 80 (2/0) : Svileni otpad (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale)
  • 5004000000 80 (2/0) : Svilena pređa (osim pređe od svilenih otpadaka), nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
  • 5005000000 80 (2/0) : Pređa od svilenih otpadaka, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
  • 5006000000 80 (2/0) : Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju; svileni katgut
  • 5007000000 80 (3/0) : Tkanine od svile ili svilenih otpadaka