Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • - 3702100000 80: za rendgensko snimanje
 • - 3702310000 10: ostali filmovi, neperforirani, širine ne veće od 105 mm
 • - - 3702310000 80 (2/0) : za fotografije u boji (polikromatske)
 • - - 3702320000 80 (4/0) : ostali, s emulzijom od srebrnog halida
 • - - 3702390000 80: ostali
 • - 3702410000 10: ostali filmovi, neperforirani, širine veće od 105 mm
 • - - 3702410000 80: šrine veće od 610 mm i duljine veće od 200 m, za fotografije u boji (polikromatske)
 • - - 3702420000 80: širine veće od 610 mm i duljine veće od 200 m, osim za fotografije u boji
 • - - 3702430000 80: širine veće od 610 mm i duljine ne veće od 200 m
 • - - 3702440000 80: širine veće od 105 mm, ali ne veće od 610 mm
 • - 3702520000 10: ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske)
 • - - 3702520000 80: širine ne veće od 16 mm
 • - - 3702530000 80: širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m, za dijapozitive
 • - - 3702540000 80: širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m, osim za dijapozitive
 • - - 3702550000 80: širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m
 • - - 3702560000 80: širine veće od 35 mm
 • - 3702960000 10: ostali
 • - - 3702960000 80 (2/0) : širine ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m
 • - - 3702970000 80 (2/0) : širine ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m
 • - - 3702980000 80: širine veće od 35 mm