DRVO.

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 7 DŘEVO 25 TRÆ 16 HOLZ 2448 ΞΥΛΕΙΑ 3 WOOD 90 MADERA 15 PUIT 1 PUUAINE 5 BOIS 1096 FA 11 LEGNO 40 HOUT 119 DREWNO 64 MADEIRA 6 LEMN 5 DREVO 26 LES 11 TRÄ 148

Okrajci od johe, topole, breze, lipe, bukve.…

Okrajci od johe, topole, breze, lipe, bukve. Ostatci od piljenja trupaca po dužini, dobiveni nakon poravnavanja bočnih stranica drvene građe.

Nejednake duljine, širine, debljine sa korom drveta, neuporabljivi za drvenu građu. Pakirani su u pakete težine cca. 600kg.

Namijenjeni su za proizvodnju ploča iverice.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: PLOČA DRVO PILJEN OSTACI OTPADNO DRVO