DRVO.

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 7 DŘEVO 28 TRÆ 18 HOLZ 2500 ΞΥΛΕΙΑ 3 WOOD 95 MADERA 17 PUIT 1 PUUAINE 5 BOIS 1162 FA 11 LEGNO 44 HOUT 124 DREWNO 69 MADEIRA 6 LEMN 5 DREVO 26 LES 11 TRÄ 177

Okrajci od johe, topole, breze, lipe, bukve.…

Okrajci od johe, topole, breze, lipe, bukve. Ostatci od piljenja trupaca po dužini, dobiveni nakon poravnavanja bočnih stranica drvene građe.

Nejednake duljine, širine, debljine sa korom drveta, neuporabljivi za drvenu građu. Pakirani su u pakete težine cca. 600kg.

Namijenjeni su za proizvodnju ploča iverice.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: PLOČA DRVO PILJEN OSTACI OTPADNO DRVO