ELEKTRONIČKI.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONICKÉ 339 ELEKTRONISK 32 ELEKTRONISCH 5475 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2714 ELECTRONICO 74 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 67 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIKUS 56 ELETTRONICO 71 ELEKTRONINIAI 1 ELEKTRONISKS 33 ELEKTRONISCH 552 ELEKTRONICZNY 178 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 12 ELEKTRONICKÝ 31 ELEKTRONSKI 44 ELEKTRONISK 77

Elektronički uređaj namijenjen udisanju pare…

Elektronički uređaj namijenjen udisanju pare bez izgaranja, nastale grijanjem duhanskog umetka.

Sastoji se od baze za punjenje baterije i dva uređaja za grijanje duhanskih umetaka. Baza sadrži punjivu bateriju kapaciteta 2200 mAh, prekidač, svjetlosne indikatore, kontakte za punjenje i mikro USB sučelje, a namijenjena je istovremenom punjenju dva uređaja.

Uređaji za grijanje duhanskih umetaka imaju ugrađenu punjivu bateriju kapaciteta 100 mAh, upravljačku elektroniku, uređaj za grijanje, prekidač, svjetlosni indikator, magnet za prihvat na bazu i kontakte za punjenje, u zajedničkom kućištu.

Duhanski umetak se umeće u predviđeno mjesto na uređaju i zagrijava na tem. do 320 stupnjeva C.

Stvara se para s okusom grijanog duhana. Vrijeme potrebno za zagrijavanje duhanskog umetka je cca. 20 s, a stvaranje pare traje cca. 210 s, nakon čega se potrošeni duhanski umetak vadi iz uređaja.

Uređaj se isporučuje u zajedničkom pakiranju s priborom za čišćenje (četka, špatula, pamučni štapići) i USB kablom za punjenje.

Proizvod se isporučuje bez grijanih duhanskih umetaka.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: ELEKTRONIČKI DUHAN S UREĐAJEM ZA GRIJANJE

Elektronički uređaj namijenjen udisanju pare…

Elektronički uređaj namijenjen udisanju pare bez izgaranja, nastale grijanjem duhanskog umetka.

Sastoji se od ugrađene punjive baterije kapaciteta 650 mAh, upravljačke elektronike, uređaja za grijanje, prekidača, svjetlosnog indikatora i mikro USB sučelja, u zajedničkom kućištu.

Duhanski umetak se umeće u predviđeno mjesto na uređaju i zagrijava na tem. do 320 stupnjeva C.

Stvara se para s okusom grijanog duhana. Vrijeme potrebno za zagrijavanje duhanskog umetka je cca. 20 s, a stvaranje pare traje cca. 210 s, nakon čega se potrošeni duhanski umetak vadi iz uređaja.

Uređaj se isporučuje u zajedničkom pakiranju sa priborom za čišćenje (četka, špatula, pamučni štapići) i USB kablom za punjenje.

Proizvod se isporučuje bez grijanih duhanskih umetaka.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: ELEKTRONIČKI DUHAN S UREĐAJEM ZA GRIJANJE CIGARETE

Električni uređaj cilindričnog oblika, dimenzija…

Električni uređaj cilindričnog oblika, dimenzija Ø 18 x 148 mm, koristi se za osobno određivanje razine vitamina i minerala u tijelu.

Sastavni dijelovi: dvije metalne elektrode, litij-ionska baterija, tiskana pločica (PCB) i priključak za kabel.

Uređaj radi na principu elektro-akupunkture, tj. pomoću elektroda, na akupunkturnim točkama na tijelu, šalje se slaba električna struja kroz tijelo te se pomoću bioimpedancije može odrediti razina vitamina i minerala u tijelu.

Rezultat mjerenja ne može se prikazati na samom uređaju, već se električni signal preko priključnog kabela šalje pametnom telefonu.

Pametni telefon, uz pomoć aplikacije, pristigli električni signal prikazuje na zaslonu u obliku razine vitamina i minerala u tijelu.

Proizvod nije namijenjen uporabi u medicini. Uređaj se isporučuje s priključnim kabelom u zajedničkom pakiranju.

Pametni telefon se ne isporučuje uz navedeni uređaj.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: ELEKTRONIČKI ZNANSTVENA I MJERNA POREMA