FOLIJA.

ФОЛИО 17 FÓLIE 192 FOLIE 19 FOLIE 4341 ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΠΤΕΣ 1 FOILS 95 CINTA METALICA 2 FOOLIUMID 1 METALLILEHTI 1 BANDE MINCE 5 FÓLIA 18 FOGLI E NASTRI SOTTILI 39 FOLIJOS 1 FOLIE 411 FOLIE 119 FOLIE 11 FÓLIE 112 FOLIJE 44 FOLIE 146

Tiskane nesamoljepive etikete izrađene od…

Tiskane nesamoljepive etikete izrađene od folije polimera polipropilena. Tisak i veličina i oblik etiketa radi se na temelju zahtjeva kupca. Etikete sadrže podatke o proizvodu i stavljaju se na ambalažu u prehrambenoj, kemijskoj industriji i sl.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: PLASTIČNE MASE TISKAN FOLIJA POLIPROPILEN ETIKETE

Samoljepive tiskane etikete izrađene od plastičnih…

Samoljepive tiskane etikete izrađene od plastičnih masa (polietilena ili polipropilena). Etikete su otisnute na bijeloj, transparentnoj metaliziranoj podlozi u 1-8 boja i isporučuju se u svitcima širine ne veće od 20 cm.

Koriste se za označavanje proizvoda u prehrambenoj, kozmetičkoj industriji i sl.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: FOLIJA POLIPROPILEN SAMOLJEPIV POLIETILEN

Aluminijska folija, debljine 0,025 mm, valjana…

Aluminijska folija, debljine 0,025 mm, valjana i žarena. Osim valjanja i žarenja na foliji nema drugih obrada. Isporučuje se kao jednoslojna folija u svicima širine 650-1300 mm i mase 500-2000 kg. Folija je namijenjena daljnjoj preradi u pakirnoj industriji.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: FOLIJA OD ALUMINIJA OD OBIČNIH KOVINA U SVICIMA VALJANO, KOVINE

Aluminijska folija, debljine 0,020 mm, valjana…

Aluminijska folija, debljine 0,020 mm, valjana i žarena. Osim valjanja i žarenja na foliji nema drugih obrada.

Isporučuje se u svicima širine 650-1300 mm i mase 500-2000 kg. Folija je namijenjena daljnjoj preradi u pakirnoj industriji.

Za razvrstavanje u podbroj 7607111960 potrebno je odobrenje za postupak uporabe u posebne svrhe.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: FOLIJA OD ALUMINIJA OD OBIČNIH KOVINA U SVICIMA VALJANO, KOVINE