KUĆIŠTA.

КОРПУСИ 9 KRYTY, SKŘÍNĚ 77 KABINETTER 7 GEHÄUSE 5696 HOUSINGS 360 ENVOLTURA RIGIDA, MECANICA 1 ENVELOPPE RIGIDE, MÉCANIQUE 9 BURKOLATOK 97 INVOLUCRI 6 APVALKI 7 HUIZEN, OMHULSEL 44 OBUDOWY, URZ. ELEKTRYCZNE 188 INVOLUCRO RIGIDO, MECANICA 4 CARCASE 12 KRYT 53 OHIŠJA, RAZNA EL. OPREMA 9 STYVT HÖLJE 2

Električna sklopka i infracrveni detektor…

Električna sklopka i infracrveni detektor pokreta, namijenjena uključivanju i isključivanju trošila.

Sastoji se od plastičnog kućišta, električne sklopke, infracrvenog detektora, dva potenciometra za određivanje radnih parametara, konektora za priključak električne struje i trošila.

Koristi se za napone od 220/240 V.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: OD PLASTIČNE MASE KUĆIŠTA SENZOR POKRET SKLOPKE, ELEKTRIČNI TOK

Električna sklopka i mikrovalni detektor…

Električna sklopka i mikrovalni detektor pokreta, namijenjena uključivanju i isključivanju trošila.

Sastoji se od plastičnog kućišta, električne sklopke, mikrovalnog detektora pokreta, dva led indikatora, tri potenciometra za određivanje radnih parametara, konektora za priključak električne struje i trošila.

Koristi se za napone od 220/240 V.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: OD PLASTIČNE MASE KUĆIŠTA SENZOR POKRET SKLOPKE, ELEKTRIČNI TOK

Kućište električnog statičkog pretvarača…

Kućište električnog statičkog pretvarača (konvertera), dimenzija 227 x 119 x 41 mm, od aluminija. U sredini kućišta nalazi se ležište za ostale komponente pretvarača, a s obje strane nalaze se proširenja sa rupama za pričvršćenje. Kućište je izrađeno lijevanjem te strojno dorađeno.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: OD KOVINA KUĆIŠTA OD ALUMINIJA LIJEVAN