PREĐA.

ПРЕЖДИ 6 NITĚ 14 GARN 3 GARN 444 ΝΗΜΑΤΑ 1 YARNS 172 HILO 12 LANKA 4 FIL 481 FONALAK 11 FILATI 16 SIŪLAI, VERPALAI 2 GARENS 49 PRZĘDZA 7 FIO 3 FIRE 13 PRIADZE 8 PREJE 30 GARN 38

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata,…

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata, od poliamida, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, finoće pojedinačne niti ne veće od 50 teksa, visoke sposobnosti istezanja, voluminozna.

Pređa je namotana na kartonske cijevke, pakirana u plastične vrećice i kartonske kutije za daljnju uporabu u tekstilnoj industriji.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: NEPAKIRANI ZA POJEDINAČNU PRODAJU OD POLIAMIDA OD SINTETIČKIH FILAMENATA TEKSTURIRAN PREĐA

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata,…

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata, od polipropilena, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, visoke sposobnosti istezanja i voluminozna. Pređa je namotana na kartonske cijevke, pakirana u plastične vrećice i kartonske kutije za daljnju uporabu u tekstilnoj industriji.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: NEPAKIRANI ZA POJEDINAČNU PRODAJU OD SINTETIČKIH FILAMENATA TEKSTURIRAN OD POLIPROPILENA PREĐA

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata,…

Teksturirana pređa od sintetičkih filamenata, od poliamida, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, finoće pojedinačne niti ne veće od 50 teksa, visoke sposobnosti istezanja, voluminozna.

Pređa je namotana na kartonske cijevke, pakirana u plastične vrećice i kartonske kutije za daljnju uporabu u tekstilnoj industriji.

Tarifna oznaka:
Tarifna oznaka.
Datum početka važenja:
.

Nacionalne ključne riječi: NEPAKIRANI ZA POJEDINAČNU PRODAJU OD POLIAMIDA OD SINTETIČKIH FILAMENATA TEKSTURIRAN PREĐA