UMJETNA ILI SINTETIČKA REZANA VLAKNA.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 5501000000 80 (5/0) : Strukovi od sintetičkih filamenata
 • 5502000000 80 (2/0) : Strukovi od umjetnih filamenata
 • 5503000000 80 (7/0) : Sintetička rezana vlakna, negrebenana, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje
 • 5504000000 80 (2/0) : Umjetna rezana vlakna, negrebenana, nečešljana niti drukčije pripremljena za predenje
 • 5505000000 80 (2/0) : Otpaci (uključujući iščešak, otpatke od pređa i raščupane tekstilne proizvode) od umjetnih ili sintetičkih vlakana
 • 5506000000 80 (5/0) : Sintetička rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje
 • 5507000000 80: Umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje
 • 5508000000 80 (2/0) : Konac za šivanje, od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, neovisno je li pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne
 • 5509000000 80 (25/0) : Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih rezanih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5510000000 80 (6/0) : Pređa (osim konca za šivanje) od umjetnih rezanih vlakana, nepripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5511000000 80 (3/0) : Pređa (osim konca za šivanje) od sintetičkih rezanih vlakana, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju
 • 5512000000 80 (9/0) : Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom sintetičkih rezanih vlakana 85|% ili većim
 • 5513000000 80 (15/0) : Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85|%, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase ne veće od 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85|%, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase veće od 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Ostale tkanine od sintetičkih rezanih vlakana
 • 5516000000 80 (25/0) : Tkanine od umjetnih rezanih vlakana