ÁSVÁNYI TÜZELŐANYAGOK, ÁSVÁNYI OLAJOK ÉS EZEK DESZTILLÁCIÓS TERMÉKEI; BITUMENES ANYAGOK; ÁSVÁNYI VIASZOK.

 • 2701000000 80 (5/0) : Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
 • 2702000000 80 (2/0) : Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével
 • 2703000000 80: Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is
 • 2704000000 80 (3/0) : Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén
 • 2705000000 80: Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételével
 • 2706000000 80: Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is
 • 2707000000 80 (8/0) : Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét
 • 2708000000 80 (2/0) : Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból
 • 2709000000 80 (2/0) : Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj
 • 2710000000 80 (7/0) : Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70|tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék
 • 2711000000 80 (9/0) : Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is
 • 2713000000 80 (5/0) : Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
 • 2714000000 80 (2/0) : Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő
 • 2715000000 80: Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)
 • 2716000000 80: Elektromos energia