Fajtatiszta tenyészállat / Élő szarvasmarhafélék.

* Az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó közösségi rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd: 2009/157/EK tanácsi irányelv [HL L 323., 2009.12.10., 1. o.]; 133/2008/EK bizottsági rendelet [HL L 41., 2008.2.15., 11. o.]; 94/28/EK tanácsi irányelv [HL L 178., 1994.7.12., 66. o.]; 96/510/EK bizottsági határozat [HL L 210., 1996.8.20., 53. o.]).

  • - - - 0102211000 80: Üsző (még nem borjazott nőivarú)
  • - - - 0102213000 80: Tehén
  • - - - 0102219000 80: Más