Más üvegáru / ÜVEG ÉS ÜVEGÁRUK.

Deutsch 4

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 7020000500 80: Kvarccső és -tégely félvezetőgyártáshoz, diffúziós és oxidációs kemencében történő alkalmazásra
  • - 7020000700 10: Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez
  • - - 7020000700 80: Félkész termék
  • - - 7020000800 80: Késztermék
  • - 7020001000 10 (0/1) : Más
  • - - 7020001000 80 (3/0) : Olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból
  • - - 7020003000 80: Olyan üvegből, amely lineáris tágulási együtthatója 0 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten legfeljebb 5 !x! 10$-$6/Kelvin
  • - - 7020008000 80 (0/21) : Más

A minta kiskereskedelmi forgalom számára…

A minta kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt állapotban, átlátszó műanyag tasakban, azon belül átlátszó műanyag tartóban érkezett a laboratóriumba vizsgálatra.

Az elvégzett érzékszervi vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a minta 14 cm hosszú, 1,2 cm széles üveg körömreszelő, mely egyik végén lekerekített sarkokkal rendelkezik, 4,2 cm hosszban vékony zöldes-kék festék réteggel bevont, teljesen átlátszó, másik vége elhegyesedő.

A minta nagyobb része (9,8 cm) mindkét oldalon érdes felületű, nem átlátszó, opálos.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: ÜVEGBŐL KÖRÖMRESZELŐ