Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 3004100000 80: Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek vagy ezek származékai
 • - 3004200000 80: Más, antibiotikum-tartalmú gyógyszerek
 • - 3004310000 10 (0/4) : Más, hormonokat vagy a 2937 vtsz. alá tartozó más termékeket tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004310000 80: Inzulintartalmú gyógyszerek
 • - - 3004320000 80: Kortikoszteroid hormonokat, ezek származékait vagy strukturális analógjait tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004390000 80: Más
 • - 3004410000 10 (0/1) : Más, alkaloidákat vagy származékaikat tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004410000 80: Efedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004420000 80: Pszeudoefedrint (INN) vagy sóit tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004430000 80: Norefedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek
 • - - 3004490000 80 (0/1) : Más
 • - 3004500000 80: Más, vitaminokat vagy a 2936 vtsz. alá tartozó más termékeket tartalmazó gyógyszerek
 • - 3004600000 80: Más, az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 2. pontjában meghatározott, malária elleni hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek
 • - 3004900000 80 (0/5) : Más