A VEGYIPAR KÜLÖNFÉLE TERMÉKEI.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • 3801000000 80 (4/0) : Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massza, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallolaj, finomított is
 • 3804000000 80 (2/0) : Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg, koncentrált, cukortalanított vagy kémiailag kezelt is, beleértve a ligninszulfonátot, a 3803|vtsz. alá tartozó tallolaj kivételével
 • 3805000000 80 (2/0) : Mézga-, fa- vagy szulfátterpentin és a tűlevelű fákból desztillációval vagy más eljárással nyert más terpénolajok; nyers dipentén; szulfitterpentin és más nyers paracimol; fenyőolaj, amelynek fő alkotórésze az alfaterpineol
 • 3806000000 80 (4/0) : Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai; fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj; olvasztott gyanta
 • 3807000000 80 (2/0) : Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fanafta; növényi szurok; gyanta, gyantasav vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények
 • 3808000000 80 (13/0) : Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)
 • 3809000000 80 (5/0) : Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok)
 • 3810000000 80 (2/0) : Fémfelület-marató szerek; folyósítószerek és más segédanyagok hegesztéshez, keményforrasztáshoz vagy forrasztáshoz; forrasztó-, keményforrasztó- vagy hegesztőporok és -paszták, fém- és más anyagtartalommal; hegesztőelektródák vagy -pálcák mag vagy bevonó anyagai
 • 3811000000 80 (7/0) : Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és más elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz
 • 3812000000 80 (5/0) : Elkészített vulkanizálást gyorsítók; máshol nem említett gumi- vagy műanyaglágyítók; antioxidáns készítmények és más gumi- vagy műanyag-stabilizátorok
 • 3813000000 80 (2/0) : Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltógránátok
 • 3814000000 80 (2/0) : Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy festékeltávolítók
 • 3815000000 80 (5/0) : Máshol nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok
 • 3816000000 80: Tűzálló cementek, habarcsok, betonok és hasonló termékek, a 3801|vtsz. alá tartozó termékek kivételével
 • 3817000000 80 (2/0) : Alkilbenzol- és alkilnaftalin-keverékek, a 2707|vagy a 2902|vtsz. alá tartozók kivételével
 • 3818000000 80 (2/0) : Elektronikai célokra átitatott kémiai elemek korong, ostya vagy hasonló formában; átitatott kémiai vegyületek elektronikai célokra
 • 3819000000 80 (3/0) : Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70|tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz
 • 3820000000 80 (4/0) : Fagyásgátló és jegesedésgátló készítmények
 • 3821000000 80 (0/1) : Elkészített táptalajok mikroorganizmusok (beleértve a vírusokat és hasonlókat) vagy növényi, emberi vagy állati sejtek tenyésztésére vagy fenntartására
 • 3822000000 80 (0/8) : Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002|vagy 3006|vtsz. alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok
 • 3823000000 80 (6/0) : Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert savas olaj; ipari zsíralkohol
 • 3824000000 80 (27/0) : Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)
 • 3825000000 80 (11/0) : A vegyipar vagy vele rokon iparágak máshol nem említett maradékai és melléktermékei; kommunális hulladékok; szennyvíziszap; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6.|pontjában meghatározott más hulladék
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodízel és keverékei 70|tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal vagy anélkül