Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2915110000 10: Hangyasav, sói és észterei
 • - - 2915110000 80: Hangyasav
 • - - 2915120000 80 (2/0) : Hangyasav sói
 • - - 2915130000 80 (2/0) : Hangyasav észterei
 • - 2915210000 10: Ecetsav és sói; ecetsavanhidrid
 • - - 2915210000 80 (2/0) : Ecetsav
 • - - 2915240000 80: Ecetsavanhidrid
 • - - 2915290000 80 (2/0) : Más
 • - 2915310000 10: Ecetsav észterei
 • - - 2915310000 80: Etil-acetát
 • - - 2915320000 80: Vinil-acetát
 • - - 2915330000 80: n-butil-acetát
 • - - 2915360000 80: Dinoseb (ISO)-acetát
 • - - 2915390000 80 (10/0) : Más
 • - 2915400000 80: Mono-, di- vagy triklór-ecetsav, ezek sói és észterei
 • - 2915500000 80: Propionsav, sói és észterei
 • - 2915600000 80 (4/0) : Vajsavak, pentánsavak, ezek sói és észterei
 • - 2915700000 80 (2/0) : Palmitinsav, sztearinsav, ezek sói és észterei
 • - 2915900000 80 (2/0) : Más