Poliuretánok / Aminogyanták, fenolgyanták és poliuretánok, alapanyag formájában.

Deutsch 4 Français 1

  • - - 3909501000 80: 2,2′-(tercbutilimino)dietanol és 4,4′-metiléndiciklohexil-diizocianát alapú poliuretán, N,N-dimetilacetamid oldatban legalább 50 tömegszázalék polimertartalommal
  • - - 3909509000 80 (5/0) : Más