Arató- vagy cséplőgép, szalma- vagy takarmánybálázó gép is; fű- vagy takarmánykaszáló gép; tojás-, gyümölcs- vagy más mezőgazdasági terméktisztító, válogató- vagy osztályozó gép, a 8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 8433110000 10: Fűkaszáló pázsit, park vagy sportpálya nyírására
 • - - 8433110000 80 (6/0) : Motoros, körforgó vízszintes vágószerkezettel
 • - - 8433190000 80 (8/0) : Más
 • - 8433200000 80 (4/0) : Más fűnyíró, beleértve a traktorra szerelhető vágórudat is
 • - 8433300000 80: Más takarmánykaszáló gép
 • - 8433400000 80: Szalma- vagy takarmánybálázó gép, beleértve a felszedő-bálázó gépet
 • - 8433510000 10: Más aratógép; cséplőgép
 • - - 8433510000 80: Arató-cséplő gép (kombájn)
 • - - 8433520000 80: Más cséplőgép
 • - - 8433530000 80 (3/0) : Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép
 • - - 8433590000 80 (4/0) : Más
 • - 8433600000 80: Tojás-, gyümölcs- vagy más mezőgazdasági terméktisztító-, válogató- vagy osztályozó gép
 • - 8433900000 80 (0/9) : Alkatrész