Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 2005100000 80 (4/0) : Homogenizált zöldség
 • - 2005200000 80 (4/0) : Burgonya
 • - 2005400000 80: Borsó (Pisum sativum)
 • - 2005510000 10 (0/1) : Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)
 • - - 2005510000 80: Bab kifejtve
 • - - 2005590000 80: Más
 • - 2005600000 80: Spárga
 • - 2005700000 80: Olajbogyó
 • - 2005800000 80 (3/0) : Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)
 • - 2005910000 10: Más zöldség és zöldségkeverék
 • - - 2005910000 80 (2/0) : Bambuszrügy
 • - - 2005990000 80 (6/0) : Más