Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 4810130000 10: Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai, vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
 • - - 4810130000 80 (2/0) : Tekercsben
 • - - 4810140000 80 (2/0) : Ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm, és a másik oldalon legfeljebb 297 mm
 • - - 4810190000 80 (2/0) : Más
 • - 4810220000 10: Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tömegszázaléknál több mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
 • - - 4810220000 80 (2/0) : Kis négyzetmétertömegű bevont papír
 • - - 4810290000 80 (2/0) : Más
 • - 4810310000 10: Nátronpapír és -karton, az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra használt papír kivételével
 • - - 4810310000 80: Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, és tömege legfeljebb 150 g/m$2
 • - - 4810320000 80 (2/0) : Anyagában egyenletesen fehérített, és amely több mint 95 tömegszázalék kémiai eljárással nyert farostanyagot tartalmaz, és tömege több mint 150 g/m$2
 • - - 4810390000 80: Más
 • - 4810920000 10: Más papír és karton
 • - - 4810920000 80 (3/0) : Többrétegű
 • - - 4810990000 80 (2/0) : Más