Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből készült áru; öntött vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából vagy természetes gyantából vagy mintázó pasztából, és máshol nem említett formázott vagy faragott tárgy; nem kemény megmunkált zselatin (a 3503 vtsz. alá tartozó zselatin kivételével) és ebből készült áru.

Dansk 1 Deutsch 9 Français 14 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 2

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 9602000010 80: Kézi gyártmányú
  • - 9602000090 80: más

Keményítő alapú élelmiszer csomagolóanyag.…

Keményítő alapú élelmiszer csomagolóanyag. A termék biológiailag lebomló kukoricakeményítő alapú, módosító adalékanyagokat tartalmazó élelmiszer csomagolóanyag.

Az áru, különböző formában és méretben kerül a kiskereskedelmi forgalomba. Összetétel (a jogosult által csatolt leírás szerint) keményítő 55-80%; módosító adalékanyagok: 13-38%; módosított aktivátor és kitin: 2-4%; növényi olaj és lágyító: 3-5%.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: TÁROLÁSHOZ KUKORICAKEMÉNYÍTŐ