Műszőrme és ebből készült áru / SZŐRME ÉS MŰSZŐRME; EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK.

Čeština 1 Deutsch 2 English 2 Français 12 Italiano 6

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata…

A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a termék egyik oldalon fehér színű, merev szőtt szövet csík, melynek a színoldalát szürke színű 0,8 cm hosszú szálak borítják.

A minta hátoldalán a szövetcsíkon színtelen bevonat látható, valamint jól láthatók az öltések, melyekkel a szálakat az alapszövetre dolgozták.

A csatolt dokumentáció alapján a minta redőnyök sínrendszerében kerül felhasználásra a mozgó elemek „futásának” csillapítására szolgál, ez által a mozgó elemek csendesebben haladnak a sínrendszerben.

Szélessége: 0,5 cm. Hossza: 109 cm. Az elvégzett FT-IR vizsgálat alapján a minta anyagösszetétele: polipropilénnel bevont alap szövetre varrt polipropilén szálak.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: POLIPROPILÉN MŰSZAKI CÉLRA

A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata…

A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a termék egyik oldalon fehér színű, merev szőtt szövet csík, melynek a színoldalát szürke színű 0,8 cm hosszú szálak borítják.

A szálak között, középen egymás mellett 2 db ezüstszínű fólia fut végig hosszanti irányban. A minta hátoldalán a szövetcsíkon színtelen bevonat látható, valamint jól láthatók az öltések, melyekkel a szálakat az alapszövetre dolgozták.

A csatolt dokumentáció alapján a minta redőnyök sínrendszerében kerül felhasználásra a mozgó elemek „futásának” csillapítására szolgál, ez által a mozgó elemek csendesebben haladnak a sínrendszerben.

Szélessége: 0,7 cm. Hossza: 111 cm. Az elvégzett FT-IR vizsgálat alapján a minta anyagösszetétele: polipropilénnel bevont alap szövetre varrt polipropilén szálak, 2db polipropilén fólia csíkkal.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: POLIPROPILÉN MŰSZAKI CÉLRA