Szilikonok, alapanyag formájában.

Čeština 4 Deutsch 7 Français 1 Italiano 1 Polski 4

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 3910000015 80: Dimetil, metil(propil(polipropilén-oxid))sziloxán (CAS RN 68957-00-6), trimetilsziloxi-lezárással
 • - 3910000020 80: Poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsziloxán) és poli[metil(vinil)sziloxán] blokk-kopolimerje
 • - 3910000025 80: Készítmények, amelyek: - legalább 10 tömegszázalék 2-hidroxi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetil-szilil)oxi] disziloxanil] propoxi] propil-2-metil-2-propenoátot (CAS RN 69861-02-5), és - legalább 10 tömegszázalék α-butil-dimetil-szilil- ω -3-[(2-metil-1-oxo-2-propén-1-il)oxi]propil-lezárású szilikonpolimert (CAS RN 146632-07-7) tartalmaznak
 • - 3910000035 80: Készítmények, amelyek: - legalább 30 tömegszázalék α -butil-dimetil-szilil- ω -(3-metakril-oxi-2-hidroxi-propiloxi)propil-dimetil-szilil-polidimetil-sziloxánt (CAS RN 662148-59-6), és - legalább 10 tömegszázalék N,N - dimetil-akrilamidot (CAS RN 2680-03-7) tartalmaznak
 • - 3910000040 80: Szilikonok, amelyek tartós sebészeti implantátumok gyártása során használatosak
 • - 3910000045 80: Dimetil-sziloxán, hidroxi-lezárású polimer 38-45 mPa·s viszkozitással (CAS RN 70131-67-8)
 • - 3910000050 80: Szilikonalapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben
 • - 3910000055 80: Készítmény, amely: - legalább 55 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék vinil-lezárású polidimetil-sziloxánt (CAS RN 68083-19-2), - legalább 30 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék dimetilvinilezett és trimetilezett szilícium-dioxidot (CAS RN 68988-89-6), és - legalább 1 tömegszázalék, de legfeljebb 5 tömegszázalék kovasavat, nátrium-sót, klór-trimetil-szilán és izopropil-alkohol reakciótermékeit (CAS RN 68988-56-7) tartalmazza
 • - 3910000060 80: Polidimetil-sziloxán, polietilén-glikollal és trifluor-propillal helyettesítve is, metakrilát végcsoportokkal
 • - 3910000070 80: Passziváló szilíciumbevonat alapanyag formájában, a szélek védelmére és rövidzárlat megelőzésére félvezető eszközökben
 • - 3910000080 80: Monometakril-oxipropil lezárású poli(dimetil-sziloxán)
 • - 3910000090 80: Más