Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton vagy a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 3702100000 80: Röntgenkészülékhez
 • - 3702310000 10: Más film perforálás nélkül, legfeljebb 105 mm szélességű
 • - - 3702310000 80 (2/0) : Színes (polikróm) fényképezéshez
 • - - 3702320000 80 (4/0) : Más, ezüsthalogenid emulzióval
 • - - 3702390000 80: Más
 • - 3702410000 10: Más film perforálás nélkül, 105 mm-t meghaladó szélességű
 • - - 3702410000 80: 610 mm-t meghaladó szélességű és 200 m-t meghaladó hosszúságú, színes (polikróm) fényképezéshez
 • - - 3702420000 80: 610 mm-t meghaladó szélességű és 200 m-t meghaladó hosszúságú, nem színes fényképezéshez
 • - - 3702430000 80: 610 mm-t meghaladó szélességű, és legfeljebb 200 m hosszúságú
 • - - 3702440000 80: 105 mm-t meghaladó, de legfeljebb 610 mm szélességű
 • - 3702520000 10: Más film színes (polikróm) fényképezéshez
 • - - 3702520000 80: Legfeljebb 16 mm szélességű
 • - - 3702530000 80: 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és legfeljebb 30 m hosszúságú, diapozitívhoz
 • - - 3702540000 80: 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és legfeljebb 30 m hosszúságú, nem diapozitívhoz
 • - - 3702550000 80: 16 mm-t meghaladó, de legfeljebb 35 mm szélességű és 30 m-t meghaladó hosszúságú
 • - - 3702560000 80: 35 mm-t meghaladó szélességű
 • - 3702960000 10: Más
 • - - 3702960000 80 (2/0) : Legfeljebb 35 mm szélességű és legfeljebb 30 m hosszúságú
 • - - 3702970000 80 (2/0) : Legfeljebb 35 mm szélességű és 30 m-t meghaladó hosszúságú
 • - - 3702980000 80: 35 mm-t meghaladó szélességű