Aramidokból / Szintetikus vágott, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra nem előkészített szál.

  • - - - 5503110010 80: Szintetikus vágott szál, tereftálsav, p- feniléndiamin és 3,4'-oxibisz (fenilénamin) kopolimerből, amely hosszúsága legfeljebb 7 mm
  • - - - 5503110090 80: más