Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 5112110000 10: Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- vagy finom állatiszőr-tartalommal
  • - - 5112110000 80: Legfeljebb 200 g/m$2 tömegű
  • - - 5112190000 80: Más
  • - 5112200000 80: Elsősorban vagy kizárólag végtelen műszállal kevert más szövet
  • - 5112300000 80 (2/0) : Elsősorban vagy kizárólag vágott műszállal kevert más szövet
  • - 5112900000 80 (4/0) : Más