FEHÉRJEANYAGOK; ÁTALAKÍTOTT KEMÉNYÍTŐK; ENYVEK; ENZIMEK.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kazein, kazeinátok és más kazeinszármazékok; kazeinenyvek
  • 3502000000 80 (5/0) : Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80|tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok
  • 3503000000 80 (2/0) : Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú zselatin lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501|vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptonok és ezek származékai; máshol nem említett más fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is
  • 3505000000 80 (2/0) : Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek
  • 3506000000 80 (4/0) : Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1|kg tiszta tömegben
  • 3507000000 80 (2/0) : Enzimek; máshol nem említett elkészített enzimek