Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 8703100000 80 (2/0) : Speciálisan, havon való közlekedésre tervezett járművek; golfkocsik és hasonló járművek
 • - 8703210000 10: Más jármű, kizárólag szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő
 • - - 8703210000 80 (2/0) : Legfeljebb 1 000 cm$3 hengerűrtartalommal
 • - - 8703220000 80 (2/0) : 1 000 cm$3-t meghaladó, de legfeljebb 1 500 cm$3 hengerűrtartalommal
 • - - 8703230000 80 (4/0) : 1 500 cm$3-t meghaladó, de legfeljebb 3 000 cm$3 hengerűrtartalommal
 • - - 8703240000 80 (2/0) : 3 000 cm$3-t meghaladó hengerűrtartalommal
 • - 8703310000 10: Más jármű, kizárólag kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral működő
 • - - 8703310000 80 (2/0) : Legfeljebb 1 500 cm$3 hengerűrtartalommal
 • - - 8703320000 80 (4/0) : 1 500 cm$3-t meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm$3 hengerűrtartalommal
 • - - 8703330000 80 (4/0) : 2 500 cm$3-t meghaladó hengerűrtartalommal
 • - 8703400000 80 (2/0) : Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
 • - 8703500000 80: Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, a külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthetők kivételével
 • - 8703600000 80 (2/0) : Más jármű, szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
 • - 8703700000 80: Más jármű, kompressziós gyújtású, dugattyús, belső égésű (dízel vagy féldízel) motorral és hajtómotorként elektromos motorral is működő, külső elektromos áramforrásra csatlakoztathatóan tölthető
 • - 8703800000 80 (2/0) : Más jármű, kizárólag elektromos hajtómotorral működő
 • - 8703900000 80 (0/1) : Más