Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2933110000 10: Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) pirazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
 • - - 2933110000 80 (2/0) : Fenazon (antipirin) és származékai
 • - - 2933190000 80 (2/0) : Más
 • - 2933210000 10: Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) imidazolgyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
 • - - 2933210000 80 (6/0) : Hidantoin és származékai
 • - - 2933290000 80 (2/0) : Más
 • - 2933310000 10: Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
 • - - 2933310000 80: Piridin és sói
 • - - 2933320000 80: Piperidin és sói
 • - - 2933330000 80: Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), brómazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxilát (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidát (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) A intermedier, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) és trimeperidin (INN); ezek sói
 • - - 2933390000 80 (9/0) : Más
 • - 2933410000 10: Kinolin vagy izokinolin gyűrűrendszert (hidrogénezve is) szerkezetében tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva (kondenzálva)
 • - - 2933410000 80: Levorfanol (INN) és sói
 • - - 2933490000 80 (3/0) : Más
 • - 2933520000 10: Szerkezetükben pirimidingyűrűt (hidrogénezve is) vagy piperazingyűrűt tartalmazó vegyületek
 • - - 2933520000 80 (2/0) : Malonilkarbamid (barbitursav) és sói
 • - - 2933530000 80 (2/0) : Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), szekbutabarbital (INN), szekobarbital (INN) és vinilbital (INN); ezek sói
 • - - 2933540000 80: Malonilkarbamid (barbitursav) más származékai; ezek sói
 • - - 2933550000 80: Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN) és zipeprol (INN); ezek sói
 • - - 2933590000 80 (3/0) : Más
 • - 2933610000 10: Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) triazingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek
 • - - 2933610000 80: Melamin
 • - - 2933690000 80 (3/0) : Más
 • - 2933710000 10: Laktámok
 • - - 2933710000 80: 6-hexánlaktám (epszilon-kaprolaktám)
 • - - 2933720000 80: Klobazam (INN) és metiprilon (INN)
 • - - 2933790000 80 (6/0) : Más laktámok
 • - 2933910000 10: Más
 • - - 2933910000 80 (2/0) : Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klórdiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klórazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), esztazolam (INN), etilloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) és triazolam (INN); ezek sói
 • - - 2933920000 80: Azinfosz-metil (ISO)
 • - - 2933990000 80 (3/0) : Más