Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek, elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével; tanúsítvánnyal ellátott referenciaanyagok.

Български 1 Čeština 5 Dansk 3 Deutsch 351 English 471 Español 8 Suomi 4 Français 156 Italiano 3 Lietuvių 2 Nederlands 197 Polski 45 Slovenčina 28 Slovenščina 10 Svenska 4

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

Készletben kiszerelt elkészített laboratóriumi…

Készletben kiszerelt elkészített laboratóriumi reagens.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KÉSZLETBE KISZERELT ÁRUK KEVERÉK LABORATÓRIUMI HASZNÁLATRA REAGENSEK

Elkészített laboratóriumi reagens készletben…

Elkészített laboratóriumi reagens készletben kiszerelt

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KÉSZLETBE KISZERELT ÁRUK KEVERÉK LABORATÓRIUMI HASZNÁLATRA REAGENSEK

Elkészített laboratóriumi reagens.

Elkészített laboratóriumi reagens.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KEVERÉK OLDAT LABORATÓRIUMI HASZNÁLATRA REAGENSEK

Elkészített laboratóriumi reagens.

Elkészített laboratóriumi reagens.

Érvényesség kezdete:
.

Nemzeti kulcsszavak: KEVERÉK LABORATÓRIUMI HASZNÁLATRA REAGENSEK