Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 7216100000 80: U, I vagy H szelvény, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
 • - 7216210000 10: L vagy T szelvény, 80 mm-nél kisebb magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
 • - - 7216210000 80: L szelvény
 • - - 7216220000 80: T szelvény
 • - 7216310000 10: U, I vagy H szelvény, legalább 80 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
 • - - 7216310000 80 (2/0) : U szelvény
 • - - 7216320000 80 (6/0) : I szelvény
 • - - 7216330000 80 (2/0) : H szelvény
 • - 7216400000 80 (2/0) : L vagy T szelvény, legalább 80 mm magasságú, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
 • - 7216500000 80 (4/0) : Más szögvas, idomvas és szelvény, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva
 • - 7216610000 10 (0/1) : Szögvas, idomvas és szelvény, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva
 • - - 7216610000 80 (2/0) : Síkhengerelt termékekből előállítva
 • - - 7216690000 80: Más
 • - 7216910000 10: Más
 • - - 7216910000 80 (2/0) : Hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termékekből
 • - - 7216990000 80 (2/0) : Más