JÁRMŰVEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI, A VASÚTI VAGY VILLAMOSVASÚTI SÍNHEZ KÖTÖTT JÁRMŰVEK KIVÉTELÉVEL.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • 8701000000 80 (9/0) : Vontató (a 8709|vtsz. alá tartozó vontató kivételével)
 • 8702000000 80 (5/0) : Gépjármű, a vezetőt is beleértve 10|vagy annál több személy szállítására
 • 8703000000 80 (16/0) : Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702|vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is
 • 8704000000 80 (9/0) : Áruszállító gépjármű
 • 8705000000 80 (5/0) : Különleges célra szolgáló gépjármű, a kizárólag személy- vagy áruszállításra tervezett kivételével (pl. műszaki segélykocsi, darus kocsi, tűzoltókocsi, betonkeverő kocsi, utcaseprő autó, locsolóautó, mozgó műhelykocsi, mozgó röntgenkocsi)
 • 8706000000 80 (6/0) : A 8701-8705|vtsz. alá tartozó gépjármű alváza, motorral felszerelve
 • 8707000000 80 (2/0) : A 8701-8705|vtsz. alá tartozó gépjármű karosszériája (vezetőfülke is)
 • 8708000000 80 (16/0) : A 8701-8705|vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka
 • 8709000000 80 (4/0) : Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, raktárban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze
 • 8710000000 80: Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze
 • 8711000000 80 (7/0) : Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segéd motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi
 • 8712000000 80 (2/0) : Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül
 • 8713000000 80 (2/0) : Rokkantkocsi fogyatékos személy részére motoros vagy más mechanikus meghajtással vagy anélkül
 • 8714000000 80 (10/0) : A 8711-8713|vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka
 • 8715000000 80 (2/0) : Gyermekkocsi és alkatrésze
 • 8716000000 80 (8/0) : Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze