Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő.

Français 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 8419110000 10: Átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő
 • - - 8419110000 80: Gázzal működő átfolyós vízmelegítő
 • - - 8419190000 80 (0/3) : Más
 • - 8419200000 80 (0/1) : Egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizáló
 • - 8419310000 10: Szárító
 • - - 8419310000 80: Mezőgazdasági termékekhez
 • - - 8419320000 80: Fa-, papíripari rostanyag-, papír- vagy kartonszárító
 • - - 8419390000 80: Más
 • - 8419400000 80: Desztilláló- vagy újralepárló berendezés
 • - 8419500000 80 (2/1) : Hőcserélő egység
 • - 8419600000 80: Levegő- vagy más gázcseppfolyósító gép
 • - 8419810000 10: Más gép, berendezés és készülék
 • - - 8419810000 80 (2/0) : Forró ital készítésére vagy étel főzésére vagy melegítésére
 • - - 8419890000 80 (3/0) : Más
 • - 8419900000 80 (2/0) : Alkatrész