Más áru vulkanizált lágygumiból.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 4016100000 80 (2/0) : Habgumiból
  • - 4016910000 10: Más
  • - - 4016910000 80: Padlóburkoló és szőnyeg
  • - - 4016920000 80: Törlőgumi
  • - - 4016930000 80 (3/2) : Tömítés, alátét és más hasonló áru
  • - - 4016940000 80: Csónak- vagy dokkütköző, felfújható is
  • - - 4016950000 80: Más felfújható áru
  • - - 4016990000 80 (6/0) : Más