Más / Kőolajgyanták, kumaron-indén gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott, máshol nem említett termékek, alapanyag formájában.

Deutsch 5 Français 1 Polski 13 Slovenščina 2

  • - - - - 3911901910 80: Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4'-difenilén)
  • - - - - 3911901920 80: Két összetevő készlete, 1:1 térfogatarányban, amely keverés után hőre keményedő poli-diciklo-pentadién előállítására szolgál, és mindkét összetevő: - legalább 83 tömegszázalék 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindént (diciklo-pentadiénből), - egy szintetikus gumit tartalmaz, - legalább 7 tömegszázalék triciklo-pentadién-tartalommal is, és az összetevők külön-külön: - akár egy alumínium-alkil vegyületet, - vagy a volfrám egy komplex szerves vegyületét, - vagy a molibdén egy komplex szerves vegyületét tartalmazzák
  • - - - - 3911901930 80: Etilénimin és etilénimin-ditiokarbamát kopolimere, nátrium-hidroxid vizes oldatában
  • - - - - 3911901940 80: m-Xilol formaldehid gyanta
  • - - - - 3911901950 80: 2,5-furandion és 2,4,4-trimetil-pentén polikarboxilát nátrium só por alakban
  • - - - - 3911901960 80: Formaldehid, 1,3-dimetil-benzollal és terc-butil-fenollal alkotott polimer (CAS RN 60806-48-6)
  • - - - - 3911901970 80: Készítmény, amely az alábbiakat tartalmazza: - ciánsav, C,C'-((1-metiletilidén)di-4,1-fenilén)-észter, homopolimer (CAS RN 25722-66-1), - 1,3-bisz(4-ciano-fenil)propán (CAS RN 1156-51-0), - kevesebb mint 50 tömegszázalék tartalmú butanonoldatban (CAS RN 78-93-3)
  • - - - - 3911901990 80 (0/1) : Más