Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 2914110000 10: Aciklikus ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül
 • - - 2914110000 80: Aceton
 • - - 2914120000 80: Butanon (metil-etil-keton)
 • - - 2914130000 80: 4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton)
 • - - 2914190000 80 (2/0) : Más
 • - 2914220000 10: Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül
 • - - 2914220000 80: Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok
 • - - 2914230000 80: Jononok és metil-jononok
 • - - 2914290000 80 (6/0) : Más
 • - 2914310000 10: Aromás ketonok más oxigénfunkciós csoport nélkül
 • - - 2914310000 80: Fenil-aceton (fenil-2-propanon)
 • - - 2914390000 80 (8/0) : Más
 • - 2914400000 80 (2/0) : Keton-alkoholok és keton-aldehidek
 • - 2914500000 80 (13/0) : Keton-fenolok és ketonok más oxigénfunkciós csoporttal
 • - 2914610000 10: Kinonok
 • - - 2914610000 80: Antrakinon
 • - - 2914620000 80: Q10 koenzim (ubidekarenon (INN))
 • - - 2914690000 80 (2/0) : Más
 • - 2914710000 10: Halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékok
 • - - 2914710000 80: Klórdekon (ISO)
 • - - 2914790000 80 (13/0) : Más