Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

 • - 1302110000 10: Növényi nedv és kivonat
 • - - 1302110000 80: Ópium
 • - - 1302120000 80: Édesgyökérből
 • - - 1302130000 80 (4/0) : Komlóból
 • - - 1302140000 80: Csikófark(Ephedra)-fajokból
 • - - 1302190000 80 (2/1) : Más
 • - 1302200000 80 (2/0) : Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok
 • - 1302310000 10: Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
 • - - 1302310000 80: Agar-agar
 • - - 1302320000 80 (2/0) : Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
 • - - 1302390000 80: Más