Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó.

Čeština 1 Deutsch 15 English 3 Español 1 Français 1 Slovenčina 1

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 0909210000 10: Koriandermag
  • - - 0909210000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0909220000 80: Zúzott vagy őrölt
  • - 0909310000 10: Köménymag
  • - - 0909310000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0909320000 80: Zúzott vagy őrölt
  • - 0909610000 10: Ánizs-, badián-, rétikömény- vagy édesköménymag; borókabogyó
  • - - 0909610000 80: Nem zúzott, nem őrölt
  • - - 0909620000 80: Zúzott vagy őrölt