Más / Kőolajgyanták, kumaron-indén gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában meghatározott, máshol nem említett termékek, alapanyag formájában.

Deutsch 2

  • - - 3911901100 10: Kondenzációs vagy átrendezéses polimerizációs termékek, vegyileg módosítva is
  • - - - 3911901100 80: Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénizopropilidén-1,4-fenilén) az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett valamelyik formában
  • - - - 3911901300 80: Poli(thio-1,4-fenilén)
  • - - - 3911901900 80 (8/0) : Más
  • - - 3911909200 10: Más
  • - - - 3911909200 80: Para-krezol és divinilbenzol kopolimere oldatban, N,N-dimetilacetamidban oldva legalább 50 tömegszázalék polimertartalommal; vinil-toluol és α-metilsztirol hidrogénezett kopolimere
  • - - - 3911909900 80 (16/0) : Más