Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel.

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

  • - 6402120000 10: Sportcipő
  • - - 6402120000 80 (2/0) : Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hódeszkacipő
  • - - 6402190000 80: Más
  • - 6402200000 80: Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
  • - 6402910000 10: Más lábbeli
  • - - 6402910000 80 (2/0) : Bokát takaró
  • - - 6402990000 80 (15/0) : Más